Krant recensie over de expositie in de galerie "De drie Swanen"
te Wormerveer.