Kranten recensie over de expositie in de "Kunst na Arbeid"
galerie te Bilthoven.